Nasze oferty

Nasza oferta.

Oferujemy pełen zakres usług księgowych, w skład których wchodzą:

• prowadzenie ksiąg handlowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego

• prowadzenie ewidencji majątku trwałego, a także sporządzanie bieżących planów amortyzacji

• przygotowanie miesięcznych/kwartalnych rozliczeń podatku dochodowego

• sporządzanie rejestrów VAT i deklaracji VAT-7 oraz VAT-UE zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług

• sporządzanie innych stosownych deklaracji związanych z obowiązkiem wnoszenia opłaty skarbowej PCC

• wyprowadzanie zaległości księgowo-podatkowych

• reprezentacja Klienta przed Urzędami, współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej i ZUS

• okresowe sporządzanie sprawozdań dla GUS i NBP

• sporządzanie bilansów i rachunku wyników w trakcie roku dla wewnętrznych potrzeb jednostki lub np. banku

• przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocniczych w zarządzaniu jednostką dla Właścicieli, Zarządu, Rady Nadzorczej itp.

• sporządzanie rocznego bilansu i rachunku zysków i strat wraz z informacją dodatkową

• sporządzanie rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

• stałą opiekę indywidualnego księgowego w Państwa firmie

Rozpoczynam współpracę

Doradztwo księgowe i podatkowe.

Wspieramy Państwa od samego początku. Pomagamy już na etapie planowania Państwa biznesu. Doradzamy wybór formy prowadzenia działalności, wybór formy opodatkowania, informujemy o zagrożeniach, korzyściach i ryzykach wynikających tak z przepisów, jak i specyfiki działalności.

W ramach świadczonych usług oferujemy:

• Bieżące doradztwo księgowe i podatkowe

• Pomoc finansowo-księgową

• Pomoc w założeniu działalności gospodarczej – rejestracja w rejestrze przedsiębiorców, KRS, REGON, NIP

• Analizę korzyści przy wyborze formy opodatkowania

• Sporządzanie na zlecenie Klienta wniosków kredytowych

• Opracowywanie regulaminów wynagradzania, regulaminów pracy, regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

• Opracowywanie Zakładowych Planów Kont, Polityki Rachunkowości

• Opracowywanie procedur księgowych i obiegu dokumentów

• Asysta przy wdrożeniach oprogramowania finansowo-księgowego

Zachęcamy do współpracy z naszym biurem

Rozpoczynam współpracę

Kontakt.

biuro@servaq.pl

ul. Zaborska 48e 32-600 Oświęcim

Jak do nas trafić...